Plezier en groei door positief coachen op acquisitie

Door 14 april 2016Blog, nieuws

Van fouten leer je, dat is waar.
Onderzoek (Histed, 2009) wijst echter uit dat je van successen meer leert!

De meeste managers die professionals coachen op acquisitie focussen op wat niet goed ging om de gestelde doelen te halen. Sterker nog, waarom zou je überhaupt coachen als een professional zijn targets haalt? vragen sommige managers zich af.

Positief coachen ofwel positieve supervisie is gebaseerd op de positieve psychologie en versterkt de acquisitie competenties. De focus ligt op wat er wel goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden.

Positieve supervisie is gebaseerd op vier pijlers (fases).
Deze behandelen we met enkele voorbeeldvragen.

 1. Doelformulering (SMART)
  Wat wil je bereiken met deze coaching?
  Hoe ziet jouw ideale acquisitie-zelf eruit?                                                                                                                                   
 2. Bepalen sterke acquisitie competenties (hiervoor kan de Profacq acquisitietest gebruikt worden). Onderstaande drie vragen nodigen de professional uit sterke competenties te delen.
  2.1 Wat heb je gedaan om zover te komen? (actie)
  2.2 Hoe besloot je dat te doen? (besluit)
  2.3 Hoe is het je uiteindelijk gelukt? (succes)
 1. Werken aan vooruitgang (volgende stappen)
  Wat zijn tekenen van je vooruitgang?
  Wat is je volgende stap? 
 1. Positieve reflectie (wat ging goed – werkte wel?)
  Wat werkte en zal je in een vergelijkbare situatie weer doen?
  Wat werkte niet en waar stop je dus mee?
  Waarom werkte het?
  Wat deed je?
  Welke kwaliteiten heb je dus ingezet?

Aristoteles stelde dat je kunt excelleren door kleine positieve stappen te blijven herhalen.
Positieve supervisie of coaching zorgt ervoor dat de professional makkelijker en met meer plezier zijn of haar acquisitiedoelstellingen gaat halen. En dat kunnen wij vanuit onze visie alleen maar toejuichen.

Bron:  Tijdschrift positieve psychologie, okt 2015.