Enthousiasmerend acquireren kun je leren

Door 2 september 2014Blog

Gelukkig is het zo dat je enthousiasmeren kunt leren. Op het moment dat jij ergens enthousiast over bent, dan ‘straal’ je dat uit en mensen pakken deze positieve energie op.

Sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw, sinds de opmars van de neurologie, toont het ene na het andere onderzoek aan dat mensen zichzelf kunnen ‘conditioneren’ en dat positieve conditionering stoffen in je hersenen vrijmaakt. Simpel uitgedrukt wordt ‘er een weg vrijgemaakt waarover signalen sneller het genotcentrum bereiken’. Zoals reeds gezegd: heb je eenmaal die ‘roze bril’ op, dan wordt het makkelijker om ook ‘roze te zien’.

Er zijn grofweg twee manieren om jezelf te enthousiasmeren: mentaal en fysiek. Mentaal enthousiasmeren kan op twee manieren. Laten we deze eens nader bekijken.

Waarom verheug ik mij?
Met de ‘waarom’ vraag ga je op zoek naar positieve motieven. Je pakt een blad papier en schrijft deze vraag bovenaan. Vervolgens zet je in de kantlijn 20 plussen. Ja, 20! Nu vul je ze in en tegen de tijd dat je onderaan bent voel je je al anders.

Dit is een wetenschappelijk bewezen methode die alleen werkt als je het opschrijft. Maar stel, je moet als professional een presentatie houden waar je erg tegenop ziet, dan kom je wellicht niet verder dan twee plussen. Nu is het zaak om meer in detail te treden. Het gaat namelijk niet om het gewicht van de plussen, maar om het aantal!

Stel je schrijft: Ik verheug me op…..een positieve afloop. Hoe zou deze er dan kunnen uitzien? De toehoorders kunnen ‘Ja’ zeggen tegen je voorstel,  allemaal glimlachen of enkelen kunnen geïnteresseerd naar je toekomen. Kortom, zo maak je van één plus er ineens drie.

Wat bevalt me aan die ander?
Vergelijkbaar met ‘waarom verheug ik mij’ maar dan toegepast op personen. Ook hier is het belangrijk om ‘verder’ te kijken. Wees concreet en ga op zoek naar details, ook al klinken deze nog zo nietszeggend. Stel dat alleen zijn of haar auto je bevalt ‘aan die ander’.
Welke andere uitingen zie je nog meer van deze goede smaak? Wat doet die ander goed waardoor hij in staat is deze auto te rijden? Verzorgt hij deze auto goed, kortom is hij toegewijd?, enz. Je kunt je over deze ene plus dus nog allerlei (open) vragen stellen. Deze vorm van associëren is als het ware een brainstorm in je eentje. En voor je het weet heb je 20 plussen verzameld. Lees ze vlak voordat je met deze persoon gaat spreken nog eens hardop voor en sta versteld van het positieve effect.

Fysieke prikkels
Een andere krachtige manier om jezelf te enthousiasmeren is door middel van fysieke prikkels waaronder uiteraard de zintuigen. Iedereen weet dat blijer wordt als je tien minuten je favoriete muziek beluistert. Dansen of bewegen in z’n algemeenheid doet het bloed letterlijk en figuurlijk sneller stromen. Geconcentreerd kijken naar een voor jou krachtig positief beeld vlak voor een als grijs waargenomen situatie doet wonderen. Iedereen weet waarvoor hij of zij gevoelig is. Het is de kunst om het, vaak in een professionele omgeving, toe te passen.

Gewoon doen dus. Denk aan het ABC en doorbreek die spiraal door actie te nemen.

Meer weten over enthousiasmerend acquireren? Mail ons: info@profacq.nl