Bezit u reeds een hecht fundament van 9 pijlers onder uw acquisitieproces?
Profacq ontwikkelde de FUN-methode. Hiermee kunt u een stevig acquisitiefundament bouwen om zowel professionals persoonlijk als de organisatie in het geheel succesvolle acquisitieresultaten te laten behalen.

Dit traject kent drie domeinen, Focus, Unique en Navigate. Deze domeinen draaien als raderen in elkaar. Ze zijn dus niet alleen van invloed op elkaar maar ook sterk afhankelijk van elkaar. In diverse workshops beantwoorden we de volgende vragen:

Focus
Beginnen met het einde voor ogen: Welke opdrachten gaan we waar vandaan halen en waarom daar?
Binnen dit traject stellen we de volgende vragen:

-Waar ligt de focus voor het komend jaar?
-Gaan we stuurboord of kiezen we toch bakboord omdat daar meer opdrachten zijn?
-Ligt de focus van de individuele professional in lijn met die van de directie en vissen we in dezelfde vijver?
-Is het MT ervan overtuigd dat de ingeslagen koers de juiste en meest kansrijke is?
-Moeten we vanwege nieuwe ontwikkelingen in de markt of binnen de organisatie de zeilen bijstellen?

Uniek
De zakelijke dienstverlening, heeft het krachtigste middel om opdrachten te verwerven: de mens.

-Met wie gaan we opdrachten op welke wijze verkrijgen?
-Wat zijn de (karakter-)eigenschappen van onze inhoudelijke professionals en welke manieren van acquisitie sluiten daar bij aan?
We onderzoeken op interactieve wijze wat de persoonlijke, commerciële profielen zijn van de professional. Hierdoor weet elk teamlid welke activiteiten daar bij aansluiten.
Doordat de professional hier energie van krijgt, worden deze activiteiten nu ook daadwerkelijk succesvol uitgevoerd.
Zijn er nog obstakels die hinderen door ontbreken van competenties en vaardigheden? Dan is er de training op maat om de vaardigheden bij te brengen en personal coaching om te verankeren.

Navigeren
Navigeren is de kunst van efficient en effectief plannen, het volgen van de route om daarmee van de huidige positie op de plaats van bestemming te komen.

Wat moet er georganiseerd worden om ervan verzekerd te zijn dat de activiteiten uitgevoerd en daardoor de gestelde doelen behaald worden?

Wij kennen drie plannen:
Focusplan: Dit gaan we daar aanbieden en daarom.
Persoonlijk Acquisitieplan: Professional benoemt zijn acquisitiedoelstellingen en plant de acquisitieactiviteiten die bij hem passen.
Accountplan: Vastleggen doelstellingen en activiteiten met strategische relaties.

De intake
Samen met u wordt uw acquisitie fundament doorgelicht en in ongeveer 1.5 uur assessen wij:

  • de acquisitiekracht van uw organisatie
  • de acquisitiekracht van uw professional

Hierdoor krijgt u een exact beeld van uw acquisitiekracht. Tevens heeft u inzicht in uw sterke en minder sterke onderdelen binnen het acquisitieproces en ontvangt u tips hoe dit te verbeteren.

shutterstock_47702668-400x242

Benieuwd hoe sterk uw acquisitiefundament is en of het bestand is tegen de druk van uw concurrentie? Vul uw gegevens in en we nemen contact op.