Plezier in acquisitie is de basis bij een inhoudelijke professional voor succesvolle resultaten.
Hoe meer plezier de professional bij het uitvoeren van de bij hem/haar passende acquisitie-activiteiten ervaart, des te vaker zal de professional acquisitie plegen.

Wat is uw huidige acquisitiedruk?
Beleeft u plezier aan acquisitie?
Test dit met nevenstaande ‘Acquisitiebarometer’ en u ontvangt per email uw actuele ‘druk’. Op basis van de antwoorden ontvangt u suggesties die leiden tot optimalisatie van uw acquisitiedruk, ofwel leiden tot een plezierig hogedrukgebied in de acquisitie.

Deze test kan worden ingevuld door zowel de inhoudelijke professional als door management en leidinggevenden.