100 en 1 vragen voor de adviseur

Door 27 maart 2014kennisbank

Antenne/Agenda fase Inleidende vragen

1. Wat is voor u de doelstelling van het gesprek?

2. Hoeveel tijd hebben we voor dit gesprek tot onze beschikking?

3. Wanneer is dit gesprek voor u geslaagd?

4. Wat doen we als we het in de beschikbare tijd niet redden?

5. Welke agendapunten wilt ú behandeld hebben?

6. Alvorens ik mijzelf voorstel, zou u willen starten met uzelf en uw bedrijf te introduceren?

7. Wat is uw functie, sinds wanneer hier werkzaam?

8. Wat weet u van onze organisatie?

9. Wat verwacht u van mij/ons in dit gesprek?

10. Vindt u het goed wanneer ik u een aantal vragen stel over dit onderwerp?

11. Wat is voor u de aanleiding geweest om ons uit te nodigen?

12. Wat is het belangrijkste onderwerp?

13. Hoeveel tijd nemen we daarvoor?

Aandachts fase volgens SPIN methode

Situation vragen

14.      Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor uw organisatie?

15.     Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van uw organisatie?

16.     Welke ontwikkelingen ziet u de komende vijf jaar (binnen deze organisatie)?

17.     Hoe ziet de structuur van uw organisatie eruit?

18.     Welk budget heeft u voor ogen?

19.     Wie zijn uw klanten, en welke doelgroepen richt u zich op?

20.     Wat verwachten uw klanten van uw diensten?

21.     Hoe ziet het beslissingsproces eruit en wat zijn de elementen die belangrijk zijn voor de overige beslissers?

22.     Wie zet uiteindelijk de handtekening?

23.     Hoe ziet de financiële ontwikkeling eruit?

24.     Hoeveel medewerkers heeft u in dienst?

25.     Werkt u vaker met externe organisaties en met welke heeft u ervaring?

26.     Hoeveel medewerkers maken er gebruik van ….?

27.     Wanneer wilt u dit gereed hebben?

Problem vragen

28.     Bent u tevreden over de huidige resultaten op het gebied van …?

29.     Wat zijn de nadelen van de (uw)huidige aanpak?

30.     Is het lastig om met uw huidige programma het gewenste resultaat te behalen?

31.     Kunt u voldoende terugvallen op betrouwbare adviseurs?

32.     Waar liggen de bottlenecks binnen de processen?

33.     Levert deze oplossing problemen op?

34.     Brengen deze veranderingen onzekerheid met zich mee?

35.     Wat is het effect van de teruglopende budgetten?

36.     Is uw huidige aanpak/werkwijze up to date?

37.     Bent u tevreden over het kennis- en ontwikkelnivo van uw huidige mensen/adviseurs?

38.     Is het niet moeilijk om met uw huidige systeem grote aantallen te verwerken?

39.     Is deze aanpak nog betrouwbaar?

40.     Is het bestuur in staat om deze uitdagingen aan te gaan?

41.     Wat vindt de (arbeids/onderwijs) inspectie hiervan?

Impact vragen

42.    Wat doet die bottleneck met uw processen/organisatie?

43.    Wat voor effect heeft dit?

44.    Leidt dit tot groot personeelsverloop?

45.    Wat betekent dit voor de invulling van uw budget?

46.    Wat doet dit met uw team?

47.    Tot hoeveel declarabele urenverlies heeft dit al geleden en leidt dit nog?

48.    Wat heeft dit voor consequenties voor het beslissingstraject?

49.    Wat gebeurt er als u besluit NIET  over te gaan tot ..?

50.    Welk effect heeft dat op …?

51.    Dit kan leiden tot personeelsverloop, klopt dat?

52.    Wat betekent het verloop/ziekteverzuim voor uw personeelskosten?

53.    Hoeveel verzuim/verlies heeft dit opgeleverd?

54.    Hoeveel levert de extra werkdruk op aan meerkosten?

55.    Hoeveel heeft de kwaliteit van het werk er onder te leiden?

56.   Wat is de invloed hiervan op uw plannen?

Need vragen

57.    Zou het helpen als u ervoor kunt zorgen dat alle medewerkers een gerichte training krijgen?

58.    Welke veranderingen wilt u doorvoeren?

59.    Wat moet er volgens u gebeuren om het te laten veranderen?

60.    Welke voordelen ziet u nog meer met deze invulling?

61.    Wat voor voordeel brengt het als u de duur van het besluitvormingstraject in zou korten?

62.    Wat is het nut ten opzichte van de kosten?

63.    Wat gebeurt er als u een methode aangereikt ziet waardoor u binnen budget blijft?

64.    Klopt het dat u geïnteresseerd bent in datgene wat kan bijdragen aan deze oplossing/uitdaging?

65.    Welke toegevoegde waarde ziet u bij deze oplossing?

66.    Hoe belangrijk is het voor u om dit probleem op te lossen?

67.    Waarom zou deze oplossing nuttig zijn?

68.    Heeft u hier op een andere manier voordeel van?

69.    Zou u geïnteresseerd zijn in een manier om meer grip te krijgen op uw budgetuitgaven/kosten?

70.    Waarom is het zo belangrijk voor u om effectiviteit binnen uw team te verhogen?

71.    Wat doet het met uw organisatie als u er voor kunt zorgen dat uitval onder de landelijke norm blijft?

72.    Welke oplossingen van ons hebben uw voorkeur?

73.    Stel dat u een methode had die makkelijker te gebruiken was voor uw mensen. Zou dat dan helpen?

74.    Wat gebeurt er als iedereen gemotiveerd er mee gaat werken?

75.    Heeft een eenvoudigere aanpak nog meer voordelen?

76.    Hoe kan onze organisatie u helpen om deze uitdagingen te realiseren?

77.    Hoe kunnen wij u van dienst zijn bij de besluitvorming?

Afsluitfase Afrondingsvragen

78.    Welke mogelijkheden hebben uw voorkeur?

79.    Wat voor gevoel heeft u bij ons voorstel?

80.    Wat moet ik nog voor u aanpassen/oplossen/veranderen om tot de opdracht komen?

81.    Wat sprak u het meeste aan in dit gesprek?

82.    Wat spreekt u het meest aan in onze dienstverlening/aanpak

83.    Welke documentatie wilt u (nog) van ons ontvangen?

84.    Wie doet wat voor de volgende afspraak?

85.    Wat is voor u de doelstelling voor de volgende afspraak?

86.    Welk standpunt gaat u intern nu precies innemen/verdedigen?

87.    Wat zijn de mogelijke tegenargumenten die u van uw collegae kunt krijgen? en hoe kunnen we die het beste ondervangen?

88.    Wat is het verschil tussen nu beslissen en de beslissing uitstellen?

89.    Wat vergelijkt u precies?

90.    Welke twijfels kan ik nog wegnemen/ zekerheden bent u naar op zoek?

91.    Welke factoren zijn van invloed op uw beslissing?

92.    Wanneer, met welk resultaat bent u tevreden?

93.    Welke evaluatiemomenten bouwen we in na aanvang van het project?

94.    Wat voor extra aandacht moeten wij (ik) geven aan de uitvoerenden?

95.    Hoe denkt u dat uw mensen reageren als ze met onze adviseur(s) begeleiders kunnen gaan samenwerken?

96.    Wat vond u goed in ons gesprek? en wat zou ik nog kunnen veranderen/verbeteren?

97.    Heeft u er vertrouwen in dat wij <probleem> begrijpen en goed gaan oplossen?

98.    Wanneer wilt u beginnen, voor de zomer of na de zomer?

99.    Mits budgettechnisch OK, gaan wij dan samenwerken?

100.  Wanneer wilt u de aanbieding/ het voorstel uiterlijk hebben?

 

101.  Wie kent u waar soortgelijke uitdagingen/problemen ook spelen/actueel zijn?…en die ik eens zou kunnen benaderen…

Visie en missie Profacq

Professionals (meer) plezier laten beleven aan acquisitie, waardoor ze de bij hun passende acquisitie activiteiten vaker, effectiever en efficiënter uitvoeren.

 

[divider_line]

Dit document ontvangen in handig pdf formaat?

[contact-form-7 id=”2324″ title=”Kennisbank – 100 en 1 vragen voor de adviseur”]