profacq

professionals en acquisitieplezier

Acquisitieplezier = Opdrachten verwerven op jouw manier

ACQUISITIE VOOR NIET-VERKOPERS

Acquisitieplezier!

Acquisitie is een essentieel onderdeel in het leven van veel professionals. Waarom worden acquisitieactiviteiten als lastig of moeilijk ervaren en daarom vaak uitgesteld?

De FUNfactor ontbreekt!

Uitdaging: Hoe kan acquisitie als leuk worden ervaren?

Visie Profacq

Als professionals meer plezier beleven aan acquisitie, voeren ze de bij hun passende acquisitieactiviteiten vaker en effectiever uit.

Profacq adviseert, traint en coacht.

Veel acquisitieplezier gewenst

BUSINESS DEVELOPMENT

Plezier is FUN. Daarom ontwikkelde Profacq de FUN methode. Deze methode staat garant voor succesvolle en structurele Business Development. Met daarin centraal het werven van nieuwe opdrachten.

Focus

Welke opdrachten gaan we waar vandaan halen en waarom daar? Business Development pur sang, want het aanbod moet er wel ‘klaar voor zijn’.
Door middel van interactieve workshops met directie/MT brengen we vanuit vraag en aanbod alle kansen op nieuwe opdrachten in kaart en plotten we tijdens deze sessies de doelstellingen voor het komend jaar.

Uitdaging: Hoe kan acquisitie als leuk worden ervaren?

Uniek

Elke professional is uniek! We onderzoeken met de professional wat het persoonlijke, commerciële profiel is. De acquisitieactiviteiten worden daarop afgestemd en gekoppeld aan de specifieke karaktereigenschappen van de professional. De te ontwikkelen acquisitievaardigheden worden getraind.

Navigeren

Doelen worden vastgelegd in plannen. Samen met directie/MT en de professionals leggen we deze doelen vast in drie plannen: het business developmentplan, het persoonlijk acquisitieplan en het accountplan.

Facturabele uren bepalen je inkomen, acquisitieuren je toekomst

DE ACQUISITIEWAARDE VAN DE PROFESSIONAL

Iedere professional heeft zijn eigen unieke ‘acquisitiewaarde’. Deze ligt op het snijvlak van persoonskenmerken, vakinhoudelijke expertise en het marktgebied waarin wordt geacteerd. Daarnaast heeft iedere professional specifieke karaktereigenschappen.

De acquisitieactiviteiten die
-passen bij de persoon; matchen met de karaktereigenschappen en
-de kennis van de professional raken en
-zich bevinden in het marktgebied waarin wordt geacteerd
brengen de professional plezier. En activiteiten met plezier uitgevoerd, leiden tot succes en herhaling.

acquisitiewaarde IT branche

Veel professionals spreken uit ervaring, sommige professionals spreken uit ervaring niet

BRANCHES