profacq

professionals en acquisitieplezier

27 januari 2017 Kennismakingsworkshop Acquisitieplezier

ACQUISITIE VOOR NIET-VERKOPERS

Acquisitieplezier!

Acquisitie is een essentieel onderdeel in het leven van veel professionals. Waarom worden acquisitie-activiteiten als lastig of moeilijk ervaren en daarom vaak uitgesteld?

De FUNfactor ontbreekt!

Uitdaging: Hoe kan acquisitie als leuk worden ervaren?

Visie Profacq

Als professionals meer plezier beleven aan acquisitie, voeren ze de bij hun passende acquisitie-activiteiten vaker en effectiever uit.

ProfacQ adviseert, traint en coacht.

Veel acquisitie plezier gewenst

DE FUNFACTOR

Plezier is FUN. Daarom ontwikkelde Profacq de FUN methode. Deze methode staat garant voor het succesvol werven van nieuwe opdrachten.

Focus

Welke opdrachten gaan we waar vandaan halen en waarom daar?
Door middel van interactieve workshops met directie/MT brengen we alle kansen op nieuwe opdrachten in kaart en plotten we tijdens deze sessies de doelstellingen voor het komend jaar.

Uitdaging: Hoe kan acquisitie als leuk worden ervaren?

Uniek

Elke professional is uniek! We onderzoeken met de professional wat het persoonlijke, commerciële profiel is. De acquisitie-activiteiten worden daarop afgestemd en gekoppeld aan de specifieke karaktereigenschappen van de professional. De te ontwikkelen acquisitievaardigheden worden getraind.

Navigeren

Doelen worden vastgelegd in plannen. Samen met directie/MT en de professionals leggen we deze doelen vast in het focusplan, het persoonlijk acquisitieplan en het accountplan.

Facturabele uren bepalen je inkomen, acquisitie uren je toekomst

DE ACQUISITIEWAARDE VAN DE PROFESSIONAL

Iedere professional heeft zijn eigen unieke ‘acquisitiewaarde’. Deze ligt op het snijvlak van persoonskenmerken, vakinhoudelijke expertise en het marktgebied waarin wordt geacteerd. Daarnaast heeft iedere professional specifieke karaktereigenschappen.

De acquisitie-activiteiten die
-passen bij de persoon; matchen met de karaktereigenschappen en
-de kennis van de professional raken en
-zich bevinden in het marktgebied waarin wordt geacteerd
brengen de professional plezier. En activiteiten met plezier uitgevoerd, leiden tot succes en herhaling.

acquisitie waarde IT branche

Veel professionals spreken uit ervaring, sommige professionals spreken uit ervaring niet

BRANCHES